Ergonomisk arbetsmiljö med hjälp av traverser

Traverser är en lyftanordning som kan monteras antingen i tak, på väggen eller på pelare. En sådan anordning underlättar arbetet och minskar risken för belastningsskador. Belastningsskador är en av de mest förekommande sjukskrivningarna som sker i Sverige men som enkelt kan undvikas. Arbetsgivare har ett ansvar att se till att arbetsmiljön är bra och regelbundet göra riskbedömningar men arbetstagare har också en plikt att meddela om eventuella risker. Lyfthjälpmedel är inte bara ergonomiskt utan också tidseffektivt som i slutändan blir kostnadseffektivt. Traverser består av skenor som transporterar föremål snabbt och smidigt och är ett bra hjälpmedel där tunga och komplexa lyft sker frekvent.

Traverser för golv

Traverser för golv är en bra lösning där takets kapacitet inte är tillräcklig och byggs enkelt med pelare eller valv. Många lokaler har högt i tak och då passar det även bättre med en golvmonterad anordning. 

Traverser för tak

Traverser för tak är en passande lösning där golvytan ska vara öppen och tillgänglig. Anordningen installeras i taket och gör därför golvet och rumsytan fri från massa ställningar. 

Det gör det enkelt att arbeta fritt och maximera arbetsytan samtidigt som hjälpmedel finns enkelt till hands vid behov. 

Skäl för tillämpning av traverser

Det är viktigt att följa och ansvara för de riktlinjer som finns hos Arbetsmiljöverket. Där komplexa och tunga lyft sker frekvent bör något form av lyfthjälpmedel finnas. Lyft av föremål från 25 kg är inte rekommenderat och bör då finnas något form av hjälpmedel till hands. Traverser är en perfekt lyftanordning för företag där tunga och komplexa lyft sker dagligen. Det finns olika varianter anpassade för olika arbetsmiljöer och tyngder. Det finns även möjligheten att få sin travers skräddarsydd där man utgår från ändamål och vilka förutsättningar som finns.