Friskluftsventiler för bra ventilation – ett av husets viktigaste system

friskluftsventil 1Ventilation för hälsa och komfort

Frisk luft är något av det viktigaste och mest grundläggande för god hälsa. Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk och trötthet men även allvarligare långtidseffekter som allergier eller exponering för radon om det finns i huset. Att ha god ventilation är därför en god idé av hälsoskäl. Förutom goda hälsoeffekter ger rätt ventilation även god komfort året runt i form av frisk luft och temperaturreglering. Svalka och härlig blomdoftande luft under sommaren, frisk höstfläkt och håller värmen där den ska vara under vinterperioden.

Huset mår bra av ventilation

Inte bara människor har nytta av ett korrekt och smart utformat ventilationssystem. Luftgenomströmningen är helt nödvändig för att hålla husets konstruktion i gott skick. Otillräcklig ventilation gör att fukt kan ansamlas i huset och därefter kondensera vid t.ex. väggar och fönster i kontakt med kylig uteluft. Detta ger i första hand kondens och imma på fönsterrutor men i förlängningen även ökad risk för mögelangrepp och andra typer av fuktskador.

Friskluftsventiler för ett bättre inomhusklimat

För att uppnå god ventilation är det lämpligt att använda sig av friskluftsventiler. En friskluftsventil monteras rakt igenom både inner- och ytterväggar och ska vara en del av husets totala ventilationssystem. Det är viktigt att fundera igenom placeringen av friskluftsventilerna med tanke på det önskade luftinsläppet och flödesriktningen för luft i huset. Har man t.ex. något förhöjd radonhalt i en källare är det av största vikt att ventilationen inte drar in mer radon utan istället vädrar ut gasen.

Det finns flera olika typer av friskluftsventiler för olika ändamål och delar av huset. För den som önskar lufttillförsel under natten men inte vill sova med öppet fönster finns spaltventiler som kan monteras i anslutning till fönstret. För friskluftsventiler som ska placeras i t.ex. sovrum finns modeller med extra ljuddämpning för att även ljudmiljön ska vara av god kvalitet.